Gothaer Poznań

Oddział Gothaer Poznań
ul. Nowina 9, 60-589 Poznań
tel. (61) 843 05 30, faks: (61) 663 10 00