Zniżki HDI

Tabela zniżek w HDI

Klasa taryfowa Wysokość zniżek / zwyżek w % w poprzednim okresie ubezpeiuczenia w HDI Wysokość zniżek / zwyżek w % / klasach taryfowych na kolejny okres ubezpieczenia
Bez zdarzeń 1 zdarzenie 2 zdarzenia 3 i wiecej powyżej
0 +100 Szkodowy przebieg ubezpieczenia +90 1 +100 0 100 0 +100 0
1 +90 +80 2
2 +80 +70 3
3 +70 +60 4 +90 1
4 +60 +50 5 +80 2
5 +50 +40 6 +70 3
6 +40 +30 7 +60 4
7 +30 +20 8 +50 5
8 +20 +10 9 +40 6
9 +10 0 10 +30 7
10 0 Brak -10 11 +20 8 +60 4
11 -10 1 rok bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia -20 12 0 10 +20 8
12 -20 2 lata bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia -30 13 -10 11 +10 9
13 -30 3 lata bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia -40 14 -20 12 0 10
14 -40 4 lata bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia -50 15 -30 13 -10 11
15 -50 5 lat bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia -60 16 -40 14 -20 12
16 -60 6 lat i więcej bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia -60 16 -50 15 -30 13