InterRisk Bielsko-Biała

I Oddział InterRisk Bielsko-Biała
Pl. Żwirki i Wigury 9A, 43-300 Bielsko-Biała
e-mail: bielsko@interrisk.pl
tel: +48 33 822 05 11, +48 33 822 10 51, +48 33 822 10 58
faks: +48 33 822 10 29

II Oddział InterRisk Bielsko-Biała
ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała
e-mail: bielsko2@interrisk.pl
tel. sekretariat: +48 33 499 09 87
likwidacja szkód: +48 33 499 09 97, 92, 91
akwizycja: +48 33 499 09 80, 83, 94, 95
księgowość: +48 33 499 09 93
faks: +48 33 499 09 81, +48 33 497 88 55