InterRisk Bydgoszcz

Oddział InterRisk Bydgoszcz
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
tel. sekretariat +48 52 360 26 60
faks: +48 52 360 26 65, +48 52 360 26 74
e-mail: bydgoszcz@interrisk.pl

Likwidacja szkód komunikacyjnych +48 52 360 26 64, +48 52 360 26 72
Likwidacja szkód majątkowych +48 52 360 26 63, +48 52 360 26 85
Likwidacja szkód osobowych +48 52 360 26 81

Akwizycja:
ubezpieczenia komunikacyjne +48 52 360 26 67, +48 52 360 26 73
ubezpieczenia majątkowe +48 52 360 26 83
ubezpieczenia osobowe +48 52 360 26 80
ubezpieczenia finansowe +48 52 360 26 71, +48 52 360 26 84

Księgowość +48 52 360 26 75