InterRisk Poznań

Oddział InterRisk Poznań
ul. Piękna 58, 60-589 Poznań
e-mail: poznan@interrisk.pl
tel.: +48 61 662 67 01, +48 61 278 56 00
faks: +48 61 662 67 03