InterRisk Szczecin

Oddział InterRisk Szczecin
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24, 70-302 Szczecin
tel. +48 91 434 44 22, +48 91 485 42 60, +48 91 485 42 61
faks: +48 91 433 25 22
e-mail: szczecin@interrisk.pl