Wypowiedzenie umowy Liberty Direct

Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą na okres 12 miesięcy, należy zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych wypowiedzieć w towarzystwie Liberty Direct najpóźniej dzień przed upływem ochrony ubezpieczeniowej. Wypowiedzenie powinno być sporządzone w formie pisemnej i dostarczone do ubezpieczyciela. W innym przypadku Liberty Direct wznowi automatycznie polisę na kolejny rok ubezpieczeniowy.

W przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży należy zgłosić do towarzystwa Liberty Direct sprzedaż/kupno pojazdu w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia umowy. Można tego dokonać:

  • telefonicznie: (+48) 22 589 95 21
  • faksem: (+48) 22 589 90 6
  • e-mailem:  uks@libertydirect.pl