Zgłaszanie roszczeń Nordea Życie

Zgłoszenia roszczenia można dokonać, kontaktując się z towarzystwem Nordea Życie:

Nordea Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A.

Al. Jana Pawła II 27 Atrium Centrum, 00-867 Warszawa
tel.: (22) 541 08 92
Infolinia: 801 231 500
fax: (22) 541 01 01
e-mail: zycie@nordeapolska.pl