Polisa-Życie Warszawa

Centrala Polisa-Życie Warszawa
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie POLISA ZYCIE S.A.
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
tel. (022) 560 59 55, (022) 560 59 95, faks: (022)  869 85 80
e-mail: sekretariat@polisa-zycie.pl
e-mail: marketing@polisa-zycie.pl

Regionalne Biuro Handlowe Polisa-Życie Warszawa
ul. Mickiewicza 63, pok. nr 30, parter 01-625 Warszawa
tel. (022) 56 05 916 do 918, faks: (022) 741 35 46
e-mail: rbh.warszawa@polisa-zycie.pl