Polsat OFE Warszawa

Centrala PTE POLSAT S.A.
Al. Stanów Zjednoczonych 61A
04-028 Warszawa
tel. (22) 516-24-01, faks (22) 516-24-17