Wypowiedzenie umowy PZM TU

Wypowiedzenie zawartego ubezpieczenia OC powinno być sporządzone w formie pisemnej i dostarczone do towarzystwa PZM najpóźniej na jeden dzień przed końcem ubezpieczenia. Rezygnację z polisy można złożyć:

  • osobiście w najbliższym oddziale towarzystwa PZU,
  • drogą elektroniczną, wysyłając wypowiedzenie e-mailem na adres: korespondencja@pzmtu.pl lub wypowiedzenia@pzmtu.pl
  • pocztą tradycyjną, wysyłając wypowiedzenie na adres:Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group   Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa