Zgłaszanie szkód PZU Życie

Zgłoszenia roszczenia w towarzystwie PZU Życie SA można dokonać:

  • przez internet, wypełniając formularz dostępny na stronie PZU
  • dzwoniąc na infolinię PZU na numer 801 102 102 lub (22) 566 55 55
  • osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU
  • korespondencyjnie, wysyłając na piśmie pocztą tradycyjną, e-mailem lub faksem informacje dotyczące zaistniałej szkody