PZU Bydgoszcz

Oddział PZU Bydgoszcz
ul. Wojska Polskiego 20C, 85-810 Bydgoszcz
tel.: 52 326 46 66, faks: 52 326 47 08