PZU Gliwice

Oddział PZU Gliwice
ul. Gruszczyńskiego 2, 44-100 Gliwice
tel.: 32 308 26 50, faks: 32 308 26 57