PZU Katowice

Oddział PZU Katowice
ul. Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
tel.: 32 308 32 73, faks: 32 308 34 14