PZU Kraków

Oddział PZU Kraków
Osiedle Centrum B7, 31-928 Kraków
tel.: 12 308 20 99, faks: 12 308 27 96

Oddział PZU Kraków
ul. Dunajewskiego 3, 31-133 Kraków
tel.: 12 308 20 01, faks: 12 308 24 54

Oddział PZU Kraków
ul. Wadowicka 6, 30-347 Kraków
tel.: 123082825, 12082822