PZU Lublin

Oddział PZU Lublin
ul. Świętoduska 12, 20-082 Lublin
tel.: 81 308 21 30, 81 308 21 31, faks: 81 308 28 14

Oddział PZU Lublin
ul. Lipowa 5, 20-020 Lublin
tel.: 81 308 21 10, faks: 81 308 27 69

Oddział PZU Lublin
ul. Wallenroda 2F, 20-607 Lublin
tel.: 81 308 20 91, faks: 81 535 26 09