PZU Olsztyn

Oddział PZU Olsztyn
ul. Kościuszki 59, 10-532 Olsztyn
tel.: 89 533 53 23, faks: 89 533 43 06