PZU Rybnik

Oddział PZU Rybnik
ul. Wieniawskiego 3, 44-200 Rybnik
tel.: 32 308 40 40, 32 308 39 82, faks: 32 308 40 39