PZU Rzeszów

Oddział PZU Rzeszów
ul. Zygmuntowska 14, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 308 20 00, 17 308 20 01, faks: 17 853 37 94

Oddział PZU Rzeszów
ul. Rejtana 67, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 308 26 13, faks: 17 308 26 10