PZU Sosnowiec

Oddział PZU Sosnowiec
ul. Wspólna 28, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 368 49 39, faks: 32 368 49 37