PZU Szczecin

Oddział PZU Szczecin
ul. Matejki 34, 70-952 Szczecin
tel.: 91 308 20 10, faks: 91 308 23 01

Oddział PZU Szczecin
ul. Lucjana Rydla 39-40, 70-783 Szczecin
tel.: 91 308 29 15