Zgłaszanie szkód w PZU

Szkodę w towarzystwie PZU można zgłosić:

  • poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej towarzystwa www.pzu.pl.
  • osobiście w wybranym oddziale Grupy PZU
  • dzwoniąc na infolinię PZU, która jest udostępniona dla klientów pod numerami telefonów: 801 102 102 lub (22) 566 55 55
  • wysyłając niezbędne informacje pocztą tradycyjną, e-mailem lub faksem