Zniżki PZU

Tabela bonus OC – malus w PZU

Klasa
bonus – malus
% składki Stawka / okres bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia Przemieszczenie w klasach bonus – malus po każdej szkodzie, za którą wypłacono odszkodowanie
1B 200 IV stawka zaostrzona 1B
1A 150 III stawka zaostrzona 1B
1 130 II stawka zaostrzona 1B
2 115 I stawka zaostrzona 1A
3 100 stawka podstawowa 1
4 90 1 rok 2
5 80 2 lata 3
6 75 3 lata 4
7 70 4 lata 5
8 60 5 lat 6
9 50 6 lat 7
10 45 7 lat 8
11 40 8 lat 9

Tabela bonus AC – malus w PZU

Klasa
bonus – malus
% składki Stawka / okres bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia Przemieszczenie w klasach bonus – malus po każdej szkodzie, za którą wypłacono odszkodowanie
1B 200 IV stawka zaostrzona 1B
1A 150 III stawka zaostrzona 1B
1 130 II stawka zaostrzona 1B
2 115 I stawka zaostrzona 1A
3 100 stawka podstawowa 1
4 90 1 rok 2
5 80 2 lata 3
6 75 3 lata 4
7 70 4 lata 5
8 60 5 lat 6
9 50 6 lat 7
10 45 7 lat 8
11 40 8 lat 9