Signal Iduna Życie Warszawa

Centrala Signal Iduna Warszawa
SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.
ul. Przyokopowa 31
, 01-208 Warszawa
tel. +48 22 50 56 100, faks. +48 22 50 56 101

Oddział Signal Iduna Warszawa
ul. Ks. I. J Skorupki 5, 00-546 Warszawa
tel.: 0 22 319 38 51-58, faks.: 0 22 319 38 50