Zgłaszanie roszczeń Signal Iduna Życie

Aby zgłosić roszczenie z tytułu ubezpieczenia na życie, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentacją oraz polisą na adres Signal Iduna:

SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa
tel. +48 22 50 56 100, faks. +48 22 50 56 101
info@signal-iduna.pl

Wszelkich informacji o roszczeniach Signal Iduna udziela pod numerami infolinii:

0 801 120 120 z tel. stacjonarnego
lub
+48 22 50 56 506 z tel. komórkowego