Wypowiedzenie umowy TUW Pocztowe

Polisę OC w Pocztowym TUW należy wypowiedzieć najpóźniej jeden dzień przed końcem okresu na jaki była zawarta umowa. Rezygnacja powinna zostać sporządzona na piśmie i dostarczona do Biura Centralnej Obsługi Sprzedaży Detalicznej w Radomiu na adres: 

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom

tel. 48 340 08 12, 48 340 08 11, fax. 48 363 15 41