Zgłaszanie roszczeń Uniqa Życie

Zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia na życie w towarzystwie Uniqa TU na Życie SA należy dokonać:

  • telefonicznie. dzwoniąc do Centrum Pomocy Grupy UNIQA 0801 597 597* lub 42 66 66 500
  • zgłaszając szkodę drogą elektroniczną
  • osobiście w Centrum Likwidacji Szkód
  • wysyłając wypełniony formularz zgłoszenia listem lub faxem do Centrum Likwidacji Szkód