Uniqa Częstochowa

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Częstochowa
ul. Śląska 22/16, 42-200 Częstochowa
tel.: 034 360 53 17, faks: 034 365 60 03
email: przedstawicielstwo.czestochowa@uniqa.pl

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Obr. Westerplatte 21, 42-200 Częstochowa
tel.: 034 322 03 16, faks: 034 360 50 35
email: filia.czestochowa@uniqa.pl