Uniqa Gdańsk

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Gdańsk
Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk
tel.  058 34 626 02, faks: 058 34 626 05
email: kontakt.gdansk@uniqa.pl

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Gdańsk
ul. Współczesna 1 lok. T, 80-180 Gdańsk Borkowo
tel. 0 58 682 15 47, faks: 0 58 762 40 46
email: ag.gdansk@uniqa.pl

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Gdańsk
ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
tel.: 058 305 31 00, faks: 058 305 31 10
email: przedstawicielstwo.gdansk@uniqa.pl