Uniqa Kraków

I Oddział Uniqa w Krakowie
ul. Basztowa 23, 31-156 Kraków
tel. 12 421 60 00, fax. 12 422 03 75

II Oddział Uniqa w Krakowie
ul. Dauna 73, 30-629 Kraków
tel. 12 655 33 40

III Oddział Uniqa Krakowie
ul. Jesionowa 10, 30-074 Kraków
tel. 12 630 95 80, fax. 12 445 31 19

IV Oddział Uniqa w Krakowie
ul. Pod Fortem 2F lok.5, 31-302Kraków
tel. 12 446 42 35

V Oddział Uniqa w Krakowie
ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków
tel. 12 633 69 86, fax. 12 632 52 00