Uniqa Łódź

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
tel. +48 (0) 42 63 44 700, faks +48 (0) 42 63 77 430
e-mail: centrala@uniqa.pl