Warta Bytom

Makroregion Detaliczny Śląski
41-902 Bytom, Rynek 14
tel. (0-32) 282-24-28, faks: (0-32) 281-36-18