Warta Kielce

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 8
tel. (41) 34 01 129, faks: (41) 368 15 43

Makroregion Detaliczny Małopolski
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 8
tel. (0-41) 340-11-47, faks: (0-41) 368-15-43