Warta Lublin

Makroregion Detaliczny Południowo-Wschodni
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 12
tel. sekretariat (0-81) 536-46-00, faks: (0-81) 536-46-11

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 12
tel. (81) 536 46 76, faks: (81) 536 46 11

Makroregion Detaliczny Południowo-Wschodni
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 12
tel. (0-81) 536-46-01; 536-46- 02, faks: (0-81) 536-46-11