Warta Sosnowiec

Makroregion Detaliczny Śląski
41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 38
tel. (0-32) 293-44-75, faks: (0-32) 293-29-57