Warta Wrocław

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych
53-659 Wrocław, ul. Sikorskiego 2-8
faks (71)334 76 67

Makroregion Detaliczny Dolnośląski
53-659 Wrocław, ul. Sikorskiego 2-8
tel. (71) 334-76-16, faks: (71) 334-76-15

Makroregion Detaliczny Dolnośląski
53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 64
tel. zawieranie ubezpieczeń (71) 360-00-77; 360-00-78, faks (71) 360-00-79