Wypowiedzenie umowy Warta

Aby wypowiedzenie zawartego ubezpieczenia OC było skuteczne, należy powiadomić towarzystwo Warta o rezygnacji z polisy zgodnie z terminami ustanowionymi ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC powinno dotrzeć do towarzystwa co najmniej na jeden dzień przed końcem dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia.

W momencie zbycia pojazdu sprzedający powinien powiadomić ubezpieczyciela o fakcie sprzedaży auta w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Od chwili podpisania umowy, nowy właściciel pojazdu staje się więc posiadaczem samochodu oraz polisy OC. Wówczas wszystkie prawa i obowiązki z zawartej przez zbywcę umowy przechodzą na kupującego, który ma 30 dni na wypowiedzenie polisy OC od poprzedniego właściciela lub na rekalkulacje składki. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, to wówczas nowy właściciel pojazdu, będzie musiał kontynuować polisę OC zbywcy, do dnia wyznaczonego na umowie ubezpieczenia.

Wzór wypowiedzenie umowy ubezpieczenia Warta