Wypowiedzenie umowy Allianz Direct

Wypowiedzenie polisy OC należy wysłać korespondencyjnie na adres towarzystwa. Rezygnacja musi zostać dostarczona do Allianz Direct najpóźniej jeden dzień przed końcem okresu na jaki była zawarta polisa OC.

Adres do wysyłki:

Contact Center Allianz Direct New Europe

ul. Ostrobramska 86

04-163 Warszawa