Zgłaszanie szkód Liberty Direct

Aby powiadomić towarzystwo Liberty Direct o zaistniałej szkodzie należy:

 • skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 589 95 21,
 • wysyłając formularz zgłoszenia szkody faksem:  (+48) 22 589 97 97
 • lub wysyłając e-maila na adres: szkody@libertydirect.pl.

Szkodę najlepiej zgłosić telefonicznie bezpośrednio z miejsca zdarzenia. Podczas rozmowy telefonicznej konsultant Liberty Direct potwierdzi posiadane ubezpieczenie i zarejestruje szkodę.

Szkodę polegającą na uszkodzeniu lub zniszczeniu samochodu bądź jego wyposażenia należy zgłosić w ciągu 3 dni, a kradzież pojazdu – w ciągu 24 godzin.

Do zgłoszenia szkody, potrzebne będą takie informacje jak:

 • numer polisy OC sprawcy szkody
 • numer polisy AC
 • numer rejestracyjny oraz marka pojazdu sprawcy
 • numer rejestracyjny oraz marka pojazdu poszkodowanego
 • data i miejsce zdarzenia
 • dane adresowe jednostki policji, interweniującej na miejscu zdarzenia (jeśli taka interwencja miała miejsce)
 • dane osobowe i teleadresowe poszkodowanego
 • rodzaj uszkodzeń pojazdu poszkodowanego
 • okoliczności zdarzenia
 • miejsce postoju pojazdu poszkodowanego.

Formalnie zgłoszona szkoda następuje w chwili podpisania przez zgłaszającego szkodę formularza dostarczonego na miejsce oględzin przez rzeczoznawcę.

Formularz zgłoszenia szkody Liberty Direct