Zgłaszanie szkód w Proama

Aby zgłosić szkodę w towarzystwie Proama należy skontaktować się z Działem Likwidacji Szkód Ogólnopolskiego Oddziału Obsługi Klienta pod numerem  815 815 815.

Likwidacja szkody w Proama następuje w trzech etach:
1 Etap – telefoniczne zgłoszenie szkody do Proama,
2 Etap  – Ocena rozmiaru uszkodzeń,
3 Etap – Decyzja o wypłacie odszkodowania.