PZU Poznań

Oddział PZU Poznań
Osiedle Jana III Sobieskiego 52/110, 60-690 Poznań
tel.: 61 308 21 71, faks: 61 308 31 22

Oddział PZU Poznań
ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań
tel.: 61 308 22 01, faks: 61 308 32 31

Oddział PZU Poznań
Pl. Cyryla Ratajskiego 8, 61-726 Poznań
tel.: 61 308 20 01, faks: 61 308 27 77

Oddział PZU Poznań
Osiedle Lecha 121, 61-298 Poznań
tel.: 61 308 21 90, faks: 61 308 30 59