PZU ubezpieczenia komunikacyjne – ubezpieczenie samochodu

OC PZU:

 • ubezpieczenie obowiązkowe zawierane na okres jednego roku
 • do ubezpieczenia oferowane jest bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort, które obejmuje m.in.: bezpłatne holowanie zarówno dla sprawcy wypadku jak i poszkodowanego, informację i kompleksową pomoc w razie wszelkich kłopotów drogowych
 • bezpłatna Zieloną Kartę do ubezpieczenia
 • możliwość uzyskania do 60% zniżki za bezszkodową jazdę

Autocasco PZU (AC PZU):

 • ubezpieczenie chroniące od wszystkich ryzyk
 • obejmuje uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utratę
 • ubezpieczenie dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorców, którzy posiadają mniej niż 20 pojazdów
 • odszkodowanie wypłacane za szkody poniesione na terenie Polski oraz za granicą
 • możliwość uzyskania do 60% zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
 • do ubezpieczenia oferowane jest bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort
 • 10% zniżki na ubezpieczenie OC
 • dwa warianty rozliczenia szkód: AC Serwisowe i AC Optymalne
 • opcja PZU Auto Non Stop – pełna obsługa serwisowa w przypadku szkody z AC
 • opcja PZU Auto Hol – holowanie i pojazd zastępczy dla posiadaczy pojazdów innych niż osobowe
 • pakiet stała wartość pojazdu i nieredukcyjna suma ubezpieczenia
 • ubezpieczenie bagażu

NNW MAX PZU:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego
 • ubezpieczenie chroni ubezpieczonego we wszystkich środkach transportu
 • ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków samochodowych, takich jak śmierć i niezdolność do pracy
 • suma ubezpieczenia: od 100.000 zł do 500.000 zł.
 • ubezpieczenie obejmuje świadczenia:
  – w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego – zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
  – w przypadku śmierci ubezpieczonego – zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia

PZU AutoSzyba:

 • ubezpieczenie dla posiadaczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów
 • ubezpieczenie chroni od wszystkich ryzyk szybę przednią, tylną oraz boczne w pojeździe
 • ubezpieczenie zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby w ubezpieczonym pojeździe
 • bezgotówkowe rozliczenie szkody
 • szkoda z PZU AuoSzyba nie wpływa na wysokość zniżki za bezszkodową jazdę

NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego PZU:

 • ochrona kierowcy i pasażerów pojazdu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce lub poza jej granicami
 • przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy
 • suma ubezpieczenia: do 100.000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby
 • ubezpieczenie obejmuje:
  – świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
  – świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego
  – świadczenie za leczenie ubezpieczonego, w wyniku którego ubezpieczony przeszedł operację chirurgiczną lub był hospitalizowany
  – świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy
  – zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  – zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
  – zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji
  – zwrot kosztów transportu zwłok do miejsca pochowania w Polsce

PZU Auto Pomoc:

 • pomoc 24 godziny na dobę w razie awarii, unieruchomienia, wypadku pojazdu
 • ubezpieczenie dostępne w dwóch wariantach: wariant Komfort oraz wariant Super
 • wariant Komfort bezpłatnie oferowany do każdej polisy OC lub AC w PZU
 • ubezpieczenie zapewnia holowanie pojazdu w dowolnie wskazane przez ubezpieczonego miejsce
 • pomoc w każdym miejscu, w którym przytrafi się awaria samochodu lub w przypadku zaistnienia wypadku
 • ubezpieczenie zapewnia:
  – naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, albo holowanie we wskazane miejsce oraz parking
  – pojazd zastępczy, organizację dalszej podróży lub hotel dla kierowcy i pasażerów
  – pomoc w przypadku awarii ogumienia, rozładowania akumulatora, przepalonej żarówki, zatrzaśnięcia kluczyków czy braku paliwa
  – opiekę nad dziećmi i przewożonymi zwierzętami
  – transport medyczny
  – wygodną, bezgotówkową obsługę przez telefon
  – pomoc i fachowe doradztwo we wszystkich nietypowych sytuacjach na drodze

Minicasco PZU:

 • ubezpieczenie chroni pojazd przed zdarzeniami, które wydarzyły się nie z winy ubezpieczonego, lub na które nie ma wpływu, tj. zdarzeniami losowymi, czyli działaniem żywiołów, wandalizmem, kradzieżą pojazdu lub wyposażenia, a także zderzeniem z ludźmi lub zwierzętami
 • ubezpieczenie oferowane posiadaczom samochodów osobowych, ciężarowych w nadwoziu auta osobowego i innych o ładowności do 750 kg wraz z wyposażeniem
 • wartość pojazdu w dniu zawierania umowy nie może być niższa niż 3.000 zł
 • ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe na terytorium Polski

PZU Ochrona Zniżek:

 • ubezpieczenie dla osób posiadających co najmniej 10% zniżki za bezszkodową jazdę zawierających OC lub AC w PZU
 • gwarancja niezmienności zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia pomimo wypłaty odszkodowania
 • ubezpieczenie zabezpiecza przed utratą zniżki w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem OC lub AC
 • ubezpieczenie chroni w przypadku pierwszego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia OC lub AC, za które wypłacono odszkodowanie powodujące zmniejszenie dotychczasowej zniżki

Zielona Karta PZU:

 • ochrona przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium: Albanii, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Tunezji, Iranu, Turcji, Izraela, Ukrainy
 • karta wydawana bezpłatnie do ubezpieczenia OC w PZU

Kompleksowy program ubezpieczenia pojazdów stanowiących własność firm leasingowych i/lub będących przedmiotem zarządzania flotą pojazdów:

 • ubezpieczenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów
 • oferta dla firm leasingowych i zarządzających flotami pojazdów
 • możliwość zawieranie umów ubezpieczeń w systemie rocznym jak i wieloletnim, zgodnym z okresem leasingu
 • spakietowane produkty ubezpieczeniowe, dostosowane do indywidualnych terminów leasingu poszczególnych pojazdów
 • uproszczone procedury zawierania ubezpieczeń i likwidacji szkód
 • indywidualizacja stawek i warunków ubezpieczenia w zależności od przebiegów szkodowych poszczególnych pojazdów
 • elastyczna taryfikacja stawek/składek, pozwalająca na dostosowanie ochrony ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb korzystającego
 • zastosowanie różnych wariantów likwidacji szkód
 • skorzystanie z nowej usługi „Door to Door” dla pojazdów będących przedmiotem leasingu – pakietu świadczeń przysługujących w przypadku powstania szkody objętej zakresem ubezpieczenia AC.

Karta PZU Pomoc w Drodze Pakiet Startowy 60 dni:

 • produkt dla posiadaczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych wykonanych przez adaptację samochodu osobowego, motocykli oraz motorowerów, bez względu na wiek pojazdów
 • produkt oferuje świadczenia w razie awarii lub wypadku
 • w razie awarii lub wypadku samochodowego bezpłatne grupowe ubezpieczenie obejmuje m.in.:
  – holowanie lub naprawę unieruchomionego pojazdu na miejscu
  – otwarcie pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia lub zgubienia kluczyków
  – przewóz kierowcy i pasażerów do wskazanego miejsca
  – zapewnienie noclegu kierowcy i pasażerom w hotelu
  – wymianę ogumienia
  – doładowanie akumulatora
  – dowóz paliwa
  – wymianę żarówek

 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą:

 • ubezpieczenie graniczne to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którego umowa jest zawierana w przypadku, gdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego za granicą nie posiada ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, lub ważnej Zielonej Karty
 • ubezpieczenie zawierane z posiadaczami pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza krajami Unii Europejskiej, oraz poza Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Chorwacją i Andorą
 • ubezpieczenie zawierane na granicy na okres 30 dni, a w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terenie Polski, umowę zawiera się na okres co najmniej 30 dni (maksymalnie 12 miesięcy)

 
Sprzedajesz ubezpieczenia w tym rejonie?


Dodaj wizytówkę swojej działalności do Katalogu Agentów - dane adresowe oraz kontaktowe Twojej Agencji będą tutaj wyświetlane!

Zgłoś agencje