Warta Zabrze

Makroregion Detaliczny Śląski
41-800 Zabrze, ul. Wolności 302
tel. (0-32) 273-60-53, faks: (0-32) 273-60-54