Ochrona Prawna zabezpieczy interesy prawne ubezpieczonego

0
1026

Wiele osób przed pójściem do sądu i dochodzeniem własnych praw nadal powstrzymuje konieczność wyłożenia znacznych sum i to już w momencie zakładania sprawy. Koszty sądowe w Polsce są najwyższe w Europie (wynika z unijnego raportu dotyczącego europejskich kosztów cywilnych postępowań sądowych w krajach unijnych „The Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the European Union” z 2011”). Niska świadomość prawna, brak wiedzy o możliwościach dochodzenia własnych praw, zawiłość przepisów oraz obawa przed tym, że w sądach zwykły obywatel przegra z instytucjami i przedsiębiorcami skutecznie odstrasza Polaków od korzystania z usług prawnych.

Według ww. Raportu Polska jest krajem, w którym konieczne jest wykonanie aż 41 kroków procesowych, aby uzyskać wyrok i go wykonać. W innych badanych państwach liczba ta nie sięga nawet trzydziestu.

Zawiłość procesów prawnych oraz niska znajomość prawa wśród Polaków powodują, że niewielka cześć społeczeństwa potrafi i wie jak dochodzić swoich praw zarówno w sprawach mniejszej wagi takich jak reklamacja, problemy w warsztacie samochodowym (źle wykonana naprawa, zamiana część) czy kolizje drogowe, jak i w sprawach dotyczących skomplikowanych problemów dotyczących sporu z pracodawcą (sporu o zarobki, godziny nadliczbowe czy zwolnienie z pracy) potrzebna jest wiedza ekspercka z dziedziny prawa. Pomoc prawnika jest zwykle kosztowna, dlatego też większość osób rezygnuje z obrony swoich praw i dochodzenia sprawiedliwości.

W celu zabezpieczenia interesów prawnych każdego człowieka oferujemy ubezpieczenie Ochrony Prawnej. Dzięki niemu każdy może się łatwo zabezpieczyć i w razie zajścia problemów skorzystać z ubezpieczenia Ochrony Prawnej. Choć w Polsce ciągle nie jest ono tak powszechne jak choćby na rynku niemieckim (tam posiada je większa część społeczeństwa), jest niezwykle korzystnym narzędziem zapewniającym stały dostęp do profesjonalnych usług prawnych oraz wymiaru sprawiedliwości.

– Ubezpieczenie Ochrony Prawnej oferowane przez Concordia Ubezpieczenia obejmuje najważniejsze sfery życia każdego Klienta. Dostępne są następujące warianty: Auto, Rodzina, Biznes i Agro – mówi Marcin Pabiś, Menadżer Produktów dla Podmiotów Gospodarczych, Biuro Ubezpieczeń Mienia, Concordia Ubezpieczenia.

Wariant Auto dotyczy zdarzeń związanych z komunikacją i jest przeznaczony dla każdego, kto jest kierowcą lub posiada samochód lub inny pojazd mechaniczny. Istotnym jest, że ubezpieczenie dotyczy także przypadków, gdy posiadacza polisy jest kierowcą lub pasażerem innego, obcego pojazdu, np. auta służbowego. W jakich sytuacjach możemy skorzystać z dobrodziejstw OP? OP Auto zapewnia pomoc prawnika np. w sytuacji, gdy naprawa samochodu została przeprowadzona wadliwie, ubezpieczony otrzymał wezwanie do zapłaty rzekomo nieopłaconego podatku, przekroczył dozwoloną prędkość, spowodował wypadek czy na ubezpieczonym aucie zamontowano blokadę kół.

Myśląc o zabezpieczeniu siebie i najbliższych można skorzystać z Wariantu Rodzina. Daje on wsparcie prawne w zakresie związanym ze sferą życia prywatnego nie tylko dla osoby ubezpieczonej, ale również dla jej współmałżonka/partnera oraz niepełnoletnich dzieci i dzieci do 26 lat jeśli kontynuują naukę i nie są po ślubie. Ochrona obejmuje różne dziedziny naszego życia codziennego, pomaga rozwiązać problemy, które towarzyszą nam na co dzień. Prawnik pomoże wtedy, gdy znajomy w terminie nie spłaca udzielonej pożyczki, dostaliśmy wysoki mandat za zakłócanie porządku, nie wiemy czy przyjąć czy odrzucić spadek po ojcu.

Ochrona może być rozszerzona o Wariant Nieruchomości, dzięki któremu przysługuje nam pomoc prawnika w sporach wynikające z praw rzeczowych (np. własność, użytkowanie, hipoteka), stosunku najmu albo dzierżawy wskazanej w polisie nieruchomości.

Prowadząc swoją firmę powinniśmy pomyśleć o Wariancie Biznes dającym nam pomoc w zakresie związanym z ochroną prowadzonej działalności gospodarczej. Wariant może być oferowany wszystkim osobom prowadzącym firmę lub wykonującym wolny zawód, jak lekarze, czy architekci. Wariant proponowany przez Concordię obejmuje Ubezpieczonego, członków zarządu i prokurentów w zakresie wykonywania swoich funkcji oraz pracowników. Posiadanie ubezpieczenia Ochrony Prawnej uchroni i wesprze pomocą prawną m.in. w sytuacjach, założenia działalności gospodarczej, wydania: bezprawnej decyzji administracyjnej, która naraża firmę na straty, zarzucenia osobie wykonującej wolny zawód błędu w sztuce, dyskryminacji pracownika, reklamacji zakupionego sprzętu komputerowego, który ma wady ,czy też gdy a meble są większe niż w projekcie i wykonawca nie chce dokonać wymiany.

Ochrona Prawna w Wariancie Agro jest korzystną i najbogatszą formą ubezpieczenia OP w zakresie związanym z ochroną prowadzonej działalności rolniczej. Mogą nią być objęci zarówno rolnicy indywidualni, jak i przedsiębiorstwa rolne. Istnieje możliwość rozszerzenia jej o spory wynikające z praw rzeczowych, stosunku najmu albo dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

– Ochrona Prawna poza wsparciem prawnym i pokryciem kosztów procesowych, zapewnia równość stron w przypadku sporu z ekonomicznie silniejszymi przeciwnikami np.z bogatymi firmami, organami państwa, czy innymi instytucjami (np. ZUS). „Słabsza” strona nie musi obawiać się ponoszonych w trakcie sporu kosztów i nie musi rezygnować z dochodzenia swoich praw przed sądem. Jest to ubezpieczenie dające poczucie bezpieczeństwa i stabilności każdej osobie, bez względu na wykonywany zawód lub sytuację majątkową – mówi Marcin Pabiś.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia