Rekordowe saldo wpłat i umorzeń w Pioneer Pekao TFI

0
1070

Jeszcze więcej niż w rekordowym marcu, bo 260,9 mln zł, wpłacili w ubiegłym miesiącu klienci pierwszego TFI w Polsce – Pioneer Pekao. To już siódmy miesiąc z rzędu wysokiego dodatniego salda wpłat i umorzeń.

Tym samym od początku 2013 r. do funduszy i subfunduszy Pioneer trafiło ponad 867 mln zł. Nieprzerwany strumień nowych środków sprawił, że aktywa w zarządzaniu wzrosły w tym czasie o 6,58% i na koniec kwietnia wyniosły prawie 16 mld zł. Kwietniowe dane zawierają odpływ -58 mln zł z funduszu SFIO Telekomunikacji Polskiej, którego aktywa będą docelowo zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management. Kwiecień był więc kolejnym miesiącem, w którym Pioneer Pekao TFI umocniło pozycję największego TFI w Polsce pod względem aktywów zebranych od klientów indywidualnych.

Niezmiennie wysoką popularnością cieszył się Pioneer Obligacji Strategicznych, do którego wpłynęło ponad 181 mln zł, a licząc od początku roku już ponad 520 mln zł. O zaufaniu klientów do funduszu świadczy znikoma wartość odkupień, zaledwie -62 mln zł w ciągu minionych czterech miesięcy. Klienci wciąż preferowali fundusze o niskim profilu ryzyka: Pioneer Pieniężny i Pioneer Gotówkowy pozyskały łącznie prawie 121 mln zł., a do Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO wpłynęło ponad 27 mln zł.

– Kwietniowe dane pokazują, że klienci szukają efektywnych i bezpiecznych inwestycji w otoczeniu niskich stóp procentowych. Ale również w ubiegłym miesiącu obserwowaliśmy w Pioneer Pekao coraz mniejsze odpływy środków z funduszy akcji i mieszanych, co w niedługim czasie może skutkować pojawieniem się dodatniego salda również w tych kategoriach inwestycji. Innymi słowy polscy inwestorzy coraz śmielej i z większym zaufaniem patrzą na rynek funduszy inwestycyjnych– mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI.

Warto zwrócić uwagę na dobre wyniki funduszy Pioneer.Tylko w kwietniu Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu zarobił 2,46%, a Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 1,98%. Od początku roku o 14,92% wzrosła wartość Pioneer Akcji Amerykańskich. Wysokie stopy zwrotu przyniosły Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja, który w ciągu minionych 12 miesięcy zyskał 12,65% czy Pioneer Dynamicznych Spółek, który zyskał w tym okresie 18,42%.

Źródło: Pioneer Pekao TFI