Spadek wartości aktywów zgromadzonych w OFE

0
970

W kwietniu wartość środków zgromadzonych w OFE zmniejszyła się po raz pierwszy do 5 miesięcy, do poziomu 237,7 mld zł. Wobec marca, oznacza to spadek o -0,2 mld zł, czyli o -0,1%. W sumie, od początku roku, aktywa OFE zyskały na wartości +13 mld zł, czyli +5,8%- – obliczyli eksperci firmy Analizy Online.

Kwietniowy spadek wartości aktywów OFE spowodowany był ujemnymi wynikami z zarządzania, które pomniejszyły drugofilarowe aktywa o -0,7 mld zł. Zarządzającym funduszami nie sprzyjała koniunktura na GPW. Co prawda mieliśmy do czynienia z kontynuacją pozytywnych tendencji na rynku obligacji, ale mimo to wszystkie fundusze odnotowały ujemne stopy zwrotu. Ostatecznie, średni wynik OFE wyniósł -0,4%.

W minionym miesiącu, na aktywa OFE pozytywny wpływ miały przelewy z ZUS, których wartość wyniosła +0,6 mld zł. Jest to w granicach średniej liczonej od momentu obniżenia składki przekazywanej z ZUS do OFE, z 7,3% do 2,3% wynagrodzenia brutto. W sumie od początku tego roku na nasze konta emerytalne wpłynęło +2,8 mld zł, z czego największy przelew wynoszący +1,1 mld zł miał miejsce w lutym.

W kwietniu br., aktywa 7 otwartych funduszy emerytalnych zwiększyły swoją wartość. Najszybciej rosły środki zgromadzone w funduszach, które osiągnęły najlepsze stopy zwrotu, czyli Amplico OFE oraz ING OFE. Dynamika zmian aktywów w przypadku tych funduszy wyniosła +0,1%. Z kolei na dole naszego zestawienia pod względem tempa przyrostu aktywów, znalazły się OFE Polsat (-0,4%) oraz Generali OFE (-0,6%). Zeszłomiesięczne wyniki tych funduszu były najgorsze na drugofilarowym rynku.

Źródło: Zespół Analiz Online