Ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w Open Life TU na Życie

0
1236
Open Life TU Życie S.A., spółka znajdująca się w czołówce ubezpieczycieli życiowych poszerza swoją ofertę o produkty QuattroiQuattro PLUS, czyli ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, udział w zysku zwolniony jest z opodatkowania tzw. podatkiem Belki, a produkty nie są obarczone opłatami administracyjnymi, ani za zarządzanie.

Nowe, stworzone przez nas ubezpieczenia to doskonała propozycja m.in. dla osób chcących zdywersyfikować swój portfel – mówi Przemysław Orłowski, dyrektor ds. produktów inwestycyjnych Open Life TU Życie S.A.Z myślą o bezpieczeństwie i komforcie klientów, przygotowaliśmy rozwiązanie o krótkim horyzoncie inwestycyjnym i niskiej barierze wejścia -dodaje.

Inwestycję można rozpocząć już od 4 000 zł. Jednorazowa składka zalokowana zostaje w jednym (Quattro) bądź w czterech (Quattro PLUS) ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych, których celem jest 100. proc. ochrona kapitału. Ponadto, ubezpieczenie Quattro gwarantuje wypłatę zysku na poziomie minimum 6,48 proc. na koniec okresu ubezpieczenia. Quattro PLUS umożliwia natomiast klientom dostęp do części środków poprzez stopniowe, coroczne uwalnianie kapitału oraz wypłaty zysku. Po pierwszej rocznicy minimalny udział w zysku gwarantowany jest na poziomie 5,67 proc. od jednej czwartej wpłaconej składki.

Wysokość zysków w obydwu produktach uzależniona jest od wyników funduszu Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Total Return Fund. Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne emitowane przez rządy i korporacje z całego świata. Poziom potencjalnego zysku, jaki może uzyskać klient nie jest w żaden sposób ograniczony.

Źródło: Open Life TU Życie S.A.