Wyniki finansowe po I kwartale 2013 roku Polisa-Życie

0
1063

„Polisa-Życie” podwoiła zebraną składkę  osiągając  58,4 mln zł w porównaniu  do 29,7 mln zł w 2012  roku. Nastąpił wzrost  wyniku finansowego brutto o 76%  do analogicznego okresu z  ubiegłego roku.

Kondycja finansowa Spółki   jest  bardzo dobra – mówi Wiesław Szermach ,  prezes Zarządu „Polisa-Życie” – wskaźniki finansowe   potwierdzają słuszność  obranej  przez Zarząd  długoletniej strategii . Szczególny nacisk kładziemy na sprzedaż ubezpieczeń ochronnych   ze składką regularną w segmencie produktów grupowych.

Towarzystwo utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa środków określany przez wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami ,który  wynosi  170,47% , wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi  utrzymuje się na poziomie  159,50%.

„Polisa – Życie”   stale rozwija  struktury  sieci na terenie całego kraju i posiada  35 Przedstawicielstw  ,16  Regionalnych Biur Handlowych  i zespół ponad 1500 agentów.

Źródło: Polisa-Życie