Sprzedaż akcji TUiR Warta grupie Talanx

0
1122

20 stycznia 2012 r. niemiecka grupa Talanx International AG i dotychczasowy właściciel WARTY – belgijska Grupa KBC, porozumiały się w kwestii dotyczącej zakupu 100% akcji majątkowego towarzystwa ubezpieczeniowego TUiR WARTA S.A, za kwotę 770 milionów euro według kursu 1 euro=3,4 zł

Zamknięcie transakcji wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dlatego jej ukończenie przewidywane jest w drugiej połowie 2012 r.

Talanx jest trzecią co do wielkości w Niemczech i jedenastą w Europie grupą ubezpieczeniową, z dochodem ze składek w wysokości około 23 mld EUR w 2010 r. Poprzez zakup kolejnej spółki w Polsce Talanx kontynuuje realizację swojej strategii, która zakłada powiększenie udziału międzynarodowych spółek w portfelu spółki.